Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Edukacja

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Edukacja w województwie lubelskim w roku szkolnym 2015/16
12.10.2016 Archiwum Edukacja w województwie lubelskim w roku szkolnym 2015/16
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2015/2016
20.05.2016 Archiwum Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2015/2016
3 Notatka informacyjna Edukacja w województwie lubelskim w roku szkolnym 2014/2015
18.09.2015

Finanse

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe w województwie lubelskim w 2016 r. (wyniki wstępne)
28.04.2017 Archiwum Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe w województwie lubelskim w 2016 r. (wyniki wstępne)
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w 2015 roku.
30.09.2016
3 Notatka informacyjna Tablica Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie lubelskim w okresie I-III 2015 r.
30.06.2015 Archiwum Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie lubelskim w okresie I-III 2015 r.

Inne opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego marzec 2017 r.
28.04.2017 Archiwum Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego marzec 2017 r.
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2017 r.
28.04.2017 Archiwum Koniunktura gospodarcza w kwietniu 2017 r.
3 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Produkt krajowy brutto w województwie lubelskim w 2014 r.
29.12.2016 Archiwum Produkt krajowy brutto w województwie lubelskim w 2014 r.
4 Informacja sygnalna Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie województwa lubelskiego w 2015 roku
28.11.2016 Archiwum Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie województwa lubelskiego w 2015 roku
5 Informacja sygnalna Notatka informacyjna 27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego
25.05.2016
6 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w 2014 r.
29.09.2015
7 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Charakterystyka pogodowa sierpnia 2015 w Lublinie
29.09.2015
8 Notatka informacyjna Popyt na pracę w województwie lubelskim. Stan w końcu II kwartału 2015 r.
15.09.2015
9 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim w II kw. 2015 r.
03.09.2015
10 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego lipiec 2015 r.
31.08.2015
11 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego maj 2015 r.
24.06.2015 Archiwum Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego maj 2015 r.
12 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Wielkanoc 2015. Ceny detaliczne wybranych towarów w województwie lubelskim (luty 2015 r.)
31.03.2015 Archiwum Wielkanoc 2015. Ceny detaliczne wybranych towarów w województwie lubelskim (luty 2015 r.)
13 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego luty 2015 r.
25.03.2015 Archiwum Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego luty 2015 r.
14 Informacja sygnalna Notatka informacyjna 9 marca 2015 r. Dzień Statystyki Polskiej
06.03.2015
15 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna ludności w wojewóztwie lubelskim w IV 2014 r.
05.03.2015

Infrastruktura komunalna

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wybrane zagadnienia z gospodarki komunalnej dla podregionu chełmsko-zamojskiego w latach 2014-2015
28.11.2016
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Zasoby mieszkaniowe województwa lubelskiego w 2015 r.
30.09.2016 Archiwum Zasoby mieszkaniowe województwa lubelskiego w 2015 r.
3 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2015 roku
31.08.2016 Archiwum Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2015 roku
4 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2015 roku
15.07.2016 Archiwum Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2015 roku
5 Informacja sygnalna Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w województwie lubelskim w 2015 roku
30.06.2016

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Stan i struktura ludności w podregionie chełmsko-zamojskim w latach 2014-2015
28.11.2016
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Stan i struktura ludności w województwie lubelskim stan w dniu 30 VI 2016 r.
28.10.2016 Archiwum Stan i struktura ludności w województwie lubelskim stan w dniu 30 VI 2016 r.
3 Informacja sygnalna Kobiety w województwie lubelskim
08.03.2016
4 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województwa lubelskiego
25.09.2015

Podmioty gospodarcze

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie lubelskim stan na koniec 2016 r.
27.02.2017 Archiwum Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie lubelskim stan na koniec 2016 r.

Praca, wynagrodzenie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Popyt na pracę w województwie lubelskim. Stan w końcu IV kwartału 2016 r.
28.04.2017 Archiwum Popyt na pracę w województwie lubelskim. Stan w końcu IV kwartału 2016 r.
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim. Stan w IV kwartale 2016 r.
03.04.2017 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim. Stan w IV kwartale 2016 r.
3 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Bezrobocie rejestrowane w województwie lubelskim w 2016 r.
27.02.2017 Archiwum Bezrobocie rejestrowane w województwie lubelskim w 2016 r.
4 Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie lubelskim w 2011 r.
19.11.2015

Przemysł, budownictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Budownictwo niemieszkaniowe w województwie lubelskim w 2015 roku
12.09.2016 Archiwum Budownictwo niemieszkaniowe w województwie lubelskim w 2015 roku
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Produkcja budowlano-montażowa w województwie lubelskim w 2015 roku
12.09.2016 Archiwum Produkcja budowlano-montażowa w województwie lubelskim w 2015 roku
3 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2015 roku
25.05.2016 Archiwum Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2015 roku

Rolnictwo, leśnictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim w grudniu 2016 r. (dane wstępne)
27.02.2017 Archiwum Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim w grudniu 2016 r. (dane wstępne)
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych w województwie lubelskim w 2015 roku.
27.04.2016 Archiwum Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych w województwie lubelskim w 2015 roku.
3 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w województwie lubelskim w latach 2010-2014
30.10.2015

Sport, turystyka

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Turystyka w województwie lubelskim w 2015 r.
31.05.2016 Archiwum Turystyka w województwie lubelskim w 2015 r.

Warunki życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Instytucje kultury w województwie lubelskim w 2015 r.
29.06.2016 Archiwum Instytucje kultury w województwie lubelskim w 2015 r.
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Ochrona zdrowia i opieka społeczna w województwie lubelskim w 2015 r. 
29.06.2016 Archiwum Ochrona zdrowia i opieka społeczna w województwie lubelskim w 2015 r. 
3 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Produkt krajowy brutto w województwie lubelskim w 2013 roku
16.12.2015
4 Informacja sygnalna Publikacja Biblioteki publiczne w województwie lubelskim w latach 2010 - 2014
15.12.2015
5 Informacja sygnalna Publikacja Stan i ochrona środowiska w województwie lubelskim w 2014 r.
08.09.2015
6 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Budżety gospodarstw domowych w województwie lubelskim w 2014 r.
31.07.2015
7 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w województwie lubelskim w 2014 r.
29.06.2015 Archiwum Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w województwie lubelskim w 2014 r.
8 Informacja sygnalna Rynek wewnętrzny w województwie lubelskim w 2013 r.
20.11.2014
9 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2013 roku
30.07.2014
Do góry