W 2022 r. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw były wyższe od uzyskanych rok wcześniej. Poprawiły się podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe w odniesieniu do ubiegłego roku. Nakłady inwestycyjne na środki trwałe były wyższe o 24,8% od notowanych w 2021 r.