Popyt na pracę w województwie lubelskim. Stan w końcu II kwartału 2015 r.