Wartość produktu krajowego wytworzonego w województwie lubelskim wyniosła 97523 mln zł. w 2021 r. zł i w stosunku do 2020 r. w cenach bieżących wzrosła o 11,5 %. Wartość PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w województwie lubelskim w 2021 r. wyniosła 47 611 zł. W 2021 r. wartość dodana brutto w województwie lubelskim wyniosła 84861 mln zł, co stanowiło 3,7% wielkości krajowej.