Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Opracowania sygnalne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Edukacja

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Edukacja w województwie lubelskim w roku szkolnym 2020/2021
20.09.2021 Archiwum Edukacja w województwie lubelskim w roku szkolnym 2020/2021
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2020/2021
22.07.2021 Archiwum Szkolnictwo wyższe w roku akademickim 2020/2021
3 Informacja sygnalna Publikacja Żłobki i kluby dziecięce w województwie lubelskim w 2020 roku
30.06.2021 Archiwum Żłobki i kluby dziecięce w województwie lubelskim w 2020 roku
4 Notatka informacyjna Edukacja w województwie lubelskim w roku szkolnym 2014/2015
18.09.2015

Finanse

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w 2020 roku.
14.10.2021 Archiwum Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w 2020 roku.
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe w przedsiębiorstwach niefinansowych w województwie lubelskim w 2020 r.
30.04.2021 Archiwum Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe w przedsiębiorstwach niefinansowych w województwie lubelskim w 2020 r.
3 Notatka informacyjna Tablica Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie lubelskim w okresie I-III 2015 r.
30.06.2015 Archiwum Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie lubelskim w okresie I-III 2015 r.

Inne opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - listopad 2021 r.
29.11.2021 Archiwum Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - listopad 2021 r.
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego październik 2021 r.
26.11.2021 Archiwum Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego październik 2021 r.
3 Informacja sygnalna Instytucjonalna piecza zastępcza w województwie lubelskim w 2020 r.
30.06.2021 Archiwum Instytucjonalna piecza zastępcza w województwie lubelskim w 2020 r.
4 Informacja sygnalna Placówki wsparcia dziennego w województwie lubelskim w 2020 r.
30.06.2021 Archiwum Placówki wsparcia dziennego w województwie lubelskim w 2020 r.
5 Informacja sygnalna Zakłady stacjonarnej pomocy społecznej w województwie lubelskim w 2020 r.
30.06.2021 Archiwum Zakłady stacjonarnej pomocy społecznej w województwie lubelskim w 2020 r.
6 Informacja sygnalna Rodzinna piecza zastępcza w województwie lubelskim w 2020 r.
30.06.2021 Archiwum Rodzinna piecza zastępcza w województwie lubelskim w 2020 r.
7 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Produkt krajowy brutto w województwie lubelskim w 2018 r.
31.12.2020 Archiwum Produkt krajowy brutto w województwie lubelskim w 2018 r.
8 Informacja sygnalna Instytucjonalna i rodzinna piecza zastępcza, placówki wsparcia dziennego w województwie lubelskim w 2018 r.
27.06.2019
9 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Ceny detaliczne wybranych towarów Wielkanoc 2019
17.04.2019
10 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Instytucjonalna i rodzinna piecza zastępcza, placówki wsparcia dziennego oraz zakłady stacjonarnej pomocy społecznej w województwie lubelskim w 2017 r.
29.06.2018
11 Informacja sygnalna Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie województwa lubelskiego w 2015 roku
28.11.2016 Archiwum Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie województwa lubelskiego w 2015 roku
12 Informacja sygnalna Notatka informacyjna 27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego
25.05.2016
13 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w 2014 r.
29.09.2015
14 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Charakterystyka pogodowa sierpnia 2015 w Lublinie
29.09.2015
15 Notatka informacyjna Popyt na pracę w województwie lubelskim. Stan w końcu II kwartału 2015 r.
15.09.2015
16 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim w II kw. 2015 r.
03.09.2015
17 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego lipiec 2015 r.
31.08.2015
18 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego maj 2015 r.
24.06.2015 Archiwum Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego maj 2015 r.
19 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Wielkanoc 2015. Ceny detaliczne wybranych towarów w województwie lubelskim (luty 2015 r.)
31.03.2015 Archiwum Wielkanoc 2015. Ceny detaliczne wybranych towarów w województwie lubelskim (luty 2015 r.)
20 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego luty 2015 r.
25.03.2015 Archiwum Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego luty 2015 r.
21 Informacja sygnalna Notatka informacyjna 9 marca 2015 r. Dzień Statystyki Polskiej
06.03.2015
22 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna ludności w wojewóztwie lubelskim w IV 2014 r.
05.03.2015

Infrastruktura komunalna

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2020 roku
28.09.2021 Archiwum Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2020 roku
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Zasoby mieszkaniowe województwa lubelskiego w 2018 r.
30.09.2019 Archiwum Zasoby mieszkaniowe województwa lubelskiego w 2018 r.
3 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2017 roku
28.09.2018 Archiwum Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2017 roku
4 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w województwie lubelskim w 2017 roku
29.06.2018 Archiwum Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w województwie lubelskim w 2017 roku
5 Informacja sygnalna Zmiana systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w latach 2012-2016
29.09.2017
6 Informacja sygnalna Wybrane zagadnienia z gospodarki komunalnej dla podregionu chełmsko-zamojskiego w latach 2014-2015
28.11.2016

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Stan i ruch naturalny ludności w województwie lubelskim w I półroczu 2021 r.
29.10.2021 Archiwum Stan i ruch naturalny ludności w województwie lubelskim w I półroczu 2021 r.
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Ludność w podregionie chełmsko-zamojskim w 2016 r.
10.11.2017
3 Informacja sygnalna Stan i struktura ludności w podregionie chełmsko-zamojskim w latach 2014-2015
28.11.2016
4 Informacja sygnalna Kobiety w województwie lubelskim
08.03.2016
5 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województwa lubelskiego
25.09.2015

Podmioty gospodarcze

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie lubelskim. Stan na koniec czerwca 2021 r.
31.08.2021 Archiwum Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie lubelskim. Stan na koniec czerwca 2021 r.

Praca, wynagrodzenie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim. Stan w II kwartale 2021 r.
30.09.2021 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim. Stan w II kwartale 2021 r.
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Bezrobocie rejestrowane w województwie lubelskim w I półroczu 2021 r.
31.08.2021 Archiwum Bezrobocie rejestrowane w województwie lubelskim w I półroczu 2021 r.
3 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Popyt na pracę w województwie lubelskim w 2020 r.
30.04.2021 Archiwum Popyt na pracę w województwie lubelskim w 2020 r.
4 Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie lubelskim w 2016 r.
30.08.2019 Archiwum Dojazdy do pracy w województwie lubelskim w 2016 r.

Przemysł, budownictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2020 roku
17.06.2021 Archiwum Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2020 roku
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Produkcja budowlano-montażowa w województwie lubelskim w 2017 roku
22.08.2018 Archiwum Produkcja budowlano-montażowa w województwie lubelskim w 2017 roku
3 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Budownictwo niemieszkaniowe w województwie lubelskim w 2017 roku
25.06.2018 Archiwum Budownictwo niemieszkaniowe w województwie lubelskim w 2017 roku

Rolnictwo, leśnictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim w czerwcu 2021 roku. Dane wstępne
25.10.2021 Archiwum Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim w czerwcu 2021 roku. Dane wstępne
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Ziemiopłody rolne i ogrodnicze w województwie lubelskim w 2020 roku
14.10.2021 Archiwum Ziemiopłody rolne i ogrodnicze w województwie lubelskim w 2020 roku
3 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 - wyniki wstępne w województwie lubelskim
01.10.2021
4 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Leśnictwo i łowiectwo w województwie lubelskim w 2019 r.
15.12.2020
5 Informacja sygnalna Stan i ochrona środowiska w województwie lubelskim w 2016 r.
26.09.2017
6 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych w województwie lubelskim w 2016 roku.
19.06.2017 Archiwum Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych w województwie lubelskim w 2016 roku.
7 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w województwie lubelskim w latach 2010-2014
30.10.2015

Sport, turystyka

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Turystyka w województwie lubelskim w 2020 r.
31.05.2021 Archiwum Turystyka w województwie lubelskim w 2020 r.
2 Informacja sygnalna Turystyka w województwie lubelskim w 2016 r.
31.05.2017 Archiwum Turystyka w województwie lubelskim w 2016 r.

Warunki życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Handel wewnętrzny w województwie lubelskim w 2020 r.
30.11.2021 Archiwum Handel wewnętrzny w województwie lubelskim w 2020 r.
2 Informacja sygnalna Transport w województwie lubelskim w 2020 r.
29.10.2021 Archiwum Transport w województwie lubelskim w 2020 r.
3 Informacja sygnalna Publikacja Stan i ochrona środowiska w województwie lubelskim w 2020 r.
06.09.2021 Archiwum Stan i ochrona środowiska w województwie lubelskim w 2020 r.
4 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Działalność instytucji kultury w województwie lubelskim w 2020 r.
30.07.2021 Archiwum Działalność instytucji kultury w województwie lubelskim w 2020 r.
5 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Ochrona zdrowia w województwie lubelskim w 2020 r. 
30.07.2021 Archiwum Ochrona zdrowia w województwie lubelskim w 2020 r. 
6 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Produkt krajowy brutto w województwie lubelskim w 2013 roku
16.12.2015
7 Informacja sygnalna Publikacja Biblioteki publiczne w województwie lubelskim w latach 2010 - 2014
15.12.2015
8 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Budżety gospodarstw domowych w województwie lubelskim w 2014 r.
31.07.2015
9 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w województwie lubelskim w 2014 r.
29.06.2015 Archiwum Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w województwie lubelskim w 2014 r.
10 Informacja sygnalna Rynek wewnętrzny w województwie lubelskim w 2013 r.
20.11.2014
11 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2013 roku
30.07.2014
Do góry