9 marca - Dzień Statystyki Polskiej ustanowiony w 2008 r., w rocznicę pierwszego spisu powszechnego uchwalonego przez Sejm Czteroletni 9 marca 1789 r. Święto Statystyki Polskiej ma na celu promować
i popularyzować statystykę, podkreślać, jak wielką rolę odgrywa statystyka publiczna we współczesnym świecie, a zwłaszcza powinno stać się okazją do informowania opinii publicznej o wynikach naukowych badań
statystycznych oraz rozwoju wiedzy statystycznej w możliwie najszerszym zakresie.