Notatka sygnalna zawiera informacje charakteryzujące infrastrukturę komunalną pod kątem zmian ilościowych i jakościowych w wyposażeniu gospodarstw domowych w urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne.