Niniejsza informacja została opracowana na podstawie prognozy ludności na lata 2014–2050 dla województw (w podziale na część miejską i wiejską), opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. Prognoza została sporządzona na podstawie stanów ludności według płci i wieku w dniu 31 grudnia 2013 r., w podziale administracyjnym obowiązującym w dniu 1 stycznia 2014 r. Przedstawione dane dotyczące 2013 r. są danymi rzeczywistymi.