W IV kwartale 2014 roku w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku wzrosła liczba biernych zawodowo (o 4,6%), pracujących (o 3,9%) oraz bezrobotnych (o 3,1%).