W końcu lipca 2016 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało 405 turystycznych obiektów noclegowych, stanowiło to 4,0% wszystkich obiektów w kraju. W porównaniu z rokiem poprzednim ich liczba zwiększyła się o 9,8%, natomiast liczba obiektów noclegowych całorocznych wzrosła o 6,3%. Turystyczne obiekty noclegowe całoroczne stanowiły 63,0% wszystkich obiektów (w kraju 68,4%). Turystyczne obiekty noclegowe w województwie lubelskim to obiekty średniej wielkości dysponujące przeciętnie 59 miejscami (w kraju 72).