Zakres prac definiujących produkcję budowlano-montażową obejmuje roboty związane ze wznoszeniem budynków lub budowli oraz roboty budowlane specjalistyczne – począwszy od przygotowania terenu pod budowę do robót wykończeniowych. Prezentowane dane dotyczą wartości (w cenach bieżących) produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób siłami własnymi na terenie kraju i poza granicami lub zleconej podwykonawcom.