Liczba nowych budynków niemieszkalnych przekazanych do eksploatacji w województwie lubelskim w roku 2017 oraz ich powierzchnia użytkowa była większa niż w 2016 r.  Zmniejszyła się liczba budynków niemieszkalnych, na których budowę wydano pozwolenia oraz ich powierzchnia użytkowa.