Według danych szacunkowych w końcu czerwca 2015 roku w województwie lubelskim zamieszkiwało 1 104,5 tys. kobiet, stanowiły one 51,5% wszystkich mieszkańców. W miastach mieszkało 47,4% ogółu kobiet. Na 100 mężczyzn przypadało 106 kobiet.