Korzystny wpływ na kształtowanie się produkcji roślinnej w 2016 roku miały przede wszystkim:
- wczesna wiosna, która umożliwiła przeprowadzenie, już na początku marca, pierwszych siewów i wydłużyła wegetację upraw, w tym zbóż jarych oraz sprzyjała wegetacji ozimin;
- ciepła wczesna jesień, która umożliwiła sprawny zbiór roślin okopowych, soi na ziarno i kukurydzy na kiszonkę oraz terminowe przeprowadzenie jesiennych prac polowych.
Niekorzystny wpływ na kształtowanie się produkcji roślinnej w roku miały przede wszystkim:
- prowadzenie siewów zbóż ozimych i rzepaku ozimego na ogół w terminach późniejszych od optymalnych ze względu na przesuszenie gleby w okresie lata i jesieni 2015 r.;
- gorsze warunki zimowania upraw ozimych, brak dostatecznej pokrywy śnieżnej;
- wiosenne przymrozki, które zahamowały wzrost roślin i uszkodziły już kwitnące krzewy i drzewa owocowe;
- niewielkie wykorzystanie kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniakowego.