W opracowaniu zaprezentowano dane na temat sieci gazowej, wodociągowej oraz kanalizacyjnej. Długość sieci gazowej w podregionie chełmsko zamojskim na koniec 2015 roku wyniosła 2676 km. W stosunku do poprzedniego roku odnotowano przyrost o 22 km. Największy przyrost długości sieci gazowej w 2015 roku, wystąpił w powiecie chełmskim – o 6 km oraz w powiecie zamojskim – o 7 km. Gęstość sieci gazowej w podregionie chełmsko-zamojskim w przeliczeniu na 100 km2 w 2015 r. wyniosła 28,8 km (w województwie lubelskim 34,5 km). Największym zagęszczeniem sieci gazowej w 2015 r. poza miastami na prawach powiatu charakteryzowały się powiaty: krasnostawski 41,5 km oraz zamojski 47,3 km.