Niniejsze opracowanie prezentuje dane dotyczące obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie województwa lubelskiego w 2015 roku, uzyskane na podstawie wyników badań GUS. Badaniem podróży cudzoziemców (nierezydentów) do Polski oraz ruchu pojazdów i osób na granicy Polski z krajami Unii Europejskiej zostały objęte dwa drogowe przejścia graniczne na terenie województwa lubelskiego, tj. z Ukrainą w Dorohusku i z Białorusią w Terespolu. Ankietyzacją byli objęci respondenci poruszający się zarówno samochodami osobowymi jak i autokarami. Wywiady były przeprowadzane zarówno przez ankieterów Urzędu Statystycznego, jak również osoby ankietowane samodzielnie wypełniały ankiety. W celu lepszego zrozumienia pytań w ankiecie była ona przetłumaczona na język kraju graniczącego z Polską i na języki najczęściej używane przez przekraczających dane przejście graniczne. Ankiety były anonimowe, a dane do nich podawane dobrowolnie. Badanie dostarcza informacji odnośnie wysokości i struktury wydatków poniesionych przez cudzoziemców w Polsce. Tak jak w poprzednich latach badane były: czas pobytu za granicą, główny cel wizyty, odległość zamieszkania od granicy oraz odległość dokonywania zakupów. W ankiecie znalazły się również pytania skierowane do cudzoziemców o sposób przekroczenia granicy, czy odbywało się to w ramach małego ruchu granicznego, czy posiadali wizę zakupową. Do ankiety w 2015 roku dodano nowe pytanie do respondenta czy posiada on polskie pochodzenie.