W województwie lubelskim na koniec roku 2013 udział przedsiębiorstw zaklasyfikowanych w rejestrze REGON (według PKD 2007) do sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych” wyniósł 29,0% i był o 0,6 p. proc. niższy niż w 2012 roku. Natomiast udział jednostek zaklasyfikowanych do sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia”, podobnie jak rok wcześniej, stanowił 2,7%.