W województwie lubelskim według wynikowego szacunku powierzchnia upraw zbóż ogółem w 2021 r. była niższa w stosunku do poprzedniego roku, podobnie jak powierzchnia uprawy rzepaku i rzepiku, ziemniaków oraz buraków  cukrowych. Zwiększyła się natomiast powierzchnia uprawy kukurydzy na ziarno oraz warzyw gruntowych.