Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Opracowania sygnalne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Edukacja

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Edukacja w województwie lubelskim w roku szkolnym 2022/2023
29.09.2023 Archiwum Edukacja w województwie lubelskim w roku szkolnym 2022/2023
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Szkolnictwo wyższe w województwie lubelskim w roku akademickim 2022/2023
30.06.2023 Archiwum Szkolnictwo wyższe w województwie lubelskim w roku akademickim 2022/2023
3 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Żłobki i kluby dziecięce w województwie lubelskim w 2022 r.
30.06.2023 Archiwum Żłobki i kluby dziecięce w województwie lubelskim w 2022 r.

Finanse

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w 2022 roku.
29.09.2023 Archiwum Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w 2022 roku.
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe w przedsiębiorstwach niefinansowych w województwie lubelskim w 2022 r.
28.04.2023 Archiwum Wyniki finansowe i nakłady na środki trwałe w przedsiębiorstwach niefinansowych w województwie lubelskim w 2022 r.
3 Notatka informacyjna Tablica Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie lubelskim w okresie I-III 2015 r.
30.06.2015 Archiwum Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w województwie lubelskim w okresie I-III 2015 r.

Inne opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - luty 2024 r.
Informacja dotycząca koniunktury gospodarczej w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu hurtowym i detalicznym, transporcie i gospodarce magazynowej, działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi oraz w informacji i komunikacji. Wyniki publikowane na podstawie opinii formułowanych przez podmioty gospodarcze z terenu województwa lubelskiego. Opracowanie zawiera m.in. diagnozy dotyczące portfela zamówień, oceny bieżącej i prognozowanej produkcji, oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz warunków prowadzenia działalności gospodarczej.
29.02.2024 Archiwum Koniunktura gospodarcza w województwie lubelskim - luty 2024 r.
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego styczeń 2024 r.
26.02.2024 Archiwum Ważniejsze informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego styczeń 2024 r.
3 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Produkt krajowy brutto w województwie lubelskim w 2021 r.
28.12.2023 Archiwum Produkt krajowy brutto w województwie lubelskim w 2021 r.
4 Informacja sygnalna Instytucjonalna piecza zastępcza w województwie lubelskim w 2022 r.
30.06.2023 Archiwum Instytucjonalna piecza zastępcza w województwie lubelskim w 2022 r.
5 Informacja sygnalna Zakłady stacjonarnej pomocy społecznej w województwie lubelskim w 2022 r.
30.06.2023 Archiwum Zakłady stacjonarnej pomocy społecznej w województwie lubelskim w 2022 r.
6 Informacja sygnalna Placówki wsparcia dziennego w województwie lubelskim w 2022 r.
30.06.2023 Archiwum Placówki wsparcia dziennego w województwie lubelskim w 2022 r.
7 Informacja sygnalna Rodzinna piecza zastępcza w województwie lubelskim w 2022 r.
30.06.2023 Archiwum Rodzinna piecza zastępcza w województwie lubelskim w 2022 r.
8 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Boże Narodzenie 2019 - Ceny detaliczne wybranych towarów w zł (przeciętne ceny w listopadzie 2019 r.)
19.12.2019
9 Informacja sygnalna Instytucjonalna i rodzinna piecza zastępcza, placówki wsparcia dziennego w województwie lubelskim w 2018 r.
27.06.2019
10 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Ceny detaliczne wybranych towarów Wielkanoc 2019
17.04.2019
11 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Instytucjonalna i rodzinna piecza zastępcza, placówki wsparcia dziennego oraz zakłady stacjonarnej pomocy społecznej w województwie lubelskim w 2017 r.
29.06.2018
12 Informacja sygnalna Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie województwa lubelskiego w 2015 roku
28.11.2016 Archiwum Badanie obrotu towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie województwa lubelskiego w 2015 roku
13 Informacja sygnalna Notatka informacyjna 27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego
25.05.2016
14 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubelskim w 2014 r.
29.09.2015
15 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Charakterystyka pogodowa sierpnia 2015 w Lublinie
29.09.2015
16 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim w II kw. 2015 r.
03.09.2015
17 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Wielkanoc 2015. Ceny detaliczne wybranych towarów w województwie lubelskim (luty 2015 r.)
31.03.2015 Archiwum Wielkanoc 2015. Ceny detaliczne wybranych towarów w województwie lubelskim (luty 2015 r.)
18 Informacja sygnalna Notatka informacyjna 9 marca 2015 r. Dzień Statystyki Polskiej
06.03.2015
19 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna ludności w wojewóztwie lubelskim w IV 2014 r.
05.03.2015

Infrastruktura komunalna

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2022 roku
16.11.2023 Archiwum Obrót nieruchomościami w województwie lubelskim w 2022 roku
2 Warunki mieszkaniowe w województwie lubelskim – wyniki wstępne NSP 2021
09.12.2022
3 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Zasoby mieszkaniowe województwa lubelskiego w 2018 r.
30.09.2019 Archiwum Zasoby mieszkaniowe województwa lubelskiego w 2018 r.
4 Informacja sygnalna Wybrane zagadnienia z gospodarki komunalnej dla podregionu chełmsko–zamojskiego w latach 2016-2017
13.11.2018
5 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2017 roku
28.09.2018 Archiwum Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2017 roku
6 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w województwie lubelskim w 2017 roku
29.06.2018 Archiwum Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w województwie lubelskim w 2017 roku
7 Informacja sygnalna Zmiana systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce w latach 2012-2016
29.09.2017
8 Informacja sygnalna Wybrane zagadnienia z gospodarki komunalnej dla podregionu chełmsko-zamojskiego w latach 2014-2015
28.11.2016

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Stan i ruch naturalny ludności w województwie lubelskim w 2022 r.
31.05.2023 Archiwum Stan i ruch naturalny ludności w województwie lubelskim w 2022 r.
2 Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie lubelskim – wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
3 Informacja sygnalna Stan i struktura demograficzna ludności oraz liczba budynków i mieszkań w województwie lubelskim – wyniki ostateczne NSP 2021
27.09.2022
4 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Ludność w podregionie chełmsko-zamojskim w 2016 r.
10.11.2017
5 Informacja sygnalna Stan i struktura ludności w podregionie chełmsko-zamojskim w latach 2014-2015
28.11.2016
6 Informacja sygnalna Kobiety w województwie lubelskim
08.03.2016
7 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Prognoza demograficzna na lata 2014-2050 dla województwa lubelskiego
25.09.2015

Podmioty gospodarcze

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie lubelskim Stan na koniec 2023 r.
28.02.2024 Archiwum Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie lubelskim Stan na koniec 2023 r.

Praca, wynagrodzenie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Bezrobocie rejestrowane w województwie lubelskim w 2023 r.
28.02.2024 Archiwum Bezrobocie rejestrowane w województwie lubelskim w 2023 r.
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim. Stan w 3 kwartale 2023 r.
28.12.2023 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności w województwie lubelskim. Stan w 3 kwartale 2023 r.
3 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Popyt na pracę w województwie lubelskim w 2022 r.
27.04.2023 Archiwum Popyt na pracę w województwie lubelskim w 2022 r.
4 Informacja sygnalna Ludność na rynku pracy w województwie lubelskim – wyniki wstępne NSP 2021
07.12.2022
5 Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie lubelskim w 2016 r.
30.08.2019 Archiwum Dojazdy do pracy w województwie lubelskim w 2016 r.
6 Notatka informacyjna Popyt na pracę w województwie lubelskim. Stan w końcu II kwartału 2015 r.
15.09.2015

Przemysł, budownictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2022 roku
20.06.2023 Archiwum Budownictwo mieszkaniowe w województwie lubelskim w 2022 roku
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Produkcja budowlano-montażowa w województwie lubelskim w 2017 roku
22.08.2018 Archiwum Produkcja budowlano-montażowa w województwie lubelskim w 2017 roku
3 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Budownictwo niemieszkaniowe w województwie lubelskim w 2017 roku
25.06.2018 Archiwum Budownictwo niemieszkaniowe w województwie lubelskim w 2017 roku

Rolnictwo, leśnictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim w grudniu 2023 roku. Dane wstępne
28.02.2024 Archiwum Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim w grudniu 2023 roku. Dane wstępne
2 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Leśnictwo i łowiectwo w województwie lubelskim w 2022 r.
28.12.2023 Archiwum Leśnictwo i łowiectwo w województwie lubelskim w 2022 r.
3 Informacja sygnalna Ziemiopłody rolne i ogrodnicze w województwie lubelskim w 2022 roku
31.05.2023
4 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie lubelskim część II
02.09.2022
5 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Ziemiopłody rolne i ogrodnicze w województwie lubelskim w 2021 roku
30.05.2022 Archiwum Ziemiopłody rolne i ogrodnicze w województwie lubelskim w 2021 roku
6 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Powszechny Spis Rolny 2020 – wyniki ostateczne w województwie lubelskim
29.04.2022
7 Notatka informacyjna Pracujący i nakłady pracy w gospodarstwach rolnych w woj. lubelskim. Dane wstępne z PSR 2020 - infografika
04.01.2022
8 Informacja sygnalna Stan i ochrona środowiska w województwie lubelskim w 2016 r.
26.09.2017
9 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych w województwie lubelskim w 2016 roku.
19.06.2017 Archiwum Wynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych w województwie lubelskim w 2016 roku.
10 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w województwie lubelskim w latach 2010-2014
30.10.2015

Sport, turystyka

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Turystyka w województwie lubelskim w 2022 r.
31.05.2023 Archiwum Turystyka w województwie lubelskim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Turystyka w województwie lubelskim w 2016 r.
31.05.2017 Archiwum Turystyka w województwie lubelskim w 2016 r.

Warunki życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Handel wewnętrzny w województwie lubelskim w 2022 r.
30.11.2023 Archiwum Handel wewnętrzny w województwie lubelskim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Transport w województwie lubelskim w 2022 r.
31.10.2023 Archiwum Transport w województwie lubelskim w 2022 r.
3 Informacja sygnalna Ochrona środowiska w województwie lubelskim w 2022 r.
29.09.2023 Archiwum Ochrona środowiska w województwie lubelskim w 2022 r.
4 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Działalność instytucji kultury w województwie lubelskim w 2022 r.
31.07.2023 Archiwum Działalność instytucji kultury w województwie lubelskim w 2022 r.
5 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Ochrona zdrowia w województwie lubelskim w 2022 r. 
31.07.2023 Archiwum Ochrona zdrowia w województwie lubelskim w 2022 r. 
6 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Produkt krajowy brutto w województwie lubelskim w 2013 roku
16.12.2015
7 Informacja sygnalna Biblioteki publiczne w województwie lubelskim w latach 2010 - 2014
15.12.2015
8 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Budżety gospodarstw domowych w województwie lubelskim w 2014 r.
31.07.2015
9 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w województwie lubelskim w 2014 r.
29.06.2015 Archiwum Gospodarka wodociągowa i kanalizacyjna w województwie lubelskim w 2014 r.
10 Informacja sygnalna Rynek wewnętrzny w województwie lubelskim w 2013 r.
20.11.2014
11 Informacja sygnalna Notatka informacyjna Gospodarka odpadami komunalnymi w województwie lubelskim w 2013 roku
30.07.2014
Do góry