W województwie lubelskim 30 VI 2019 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych było 184,3 tys. podmiotów, czyli 4,1% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. Odnotowano m.in. 138,7 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 23,4 tys. spółek (w tym 13,7 tys. spółek handlowych). Ponadto rejestr zawierał 794 spółdzielnie i 4 przedsiębiorstwa państwowe.