W województwie lubelskim 31 grudnia 2022 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych było 206,1 tys. podmiotów, czyli 4,1% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. Odnotowano m.in. 155,5 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą1 i 27,4 tys. spółek (w tym 17,4 tys. spółek handlowych). Ponadto rejestr zawierał 762 spółdzielnie i 3 przedsiębiorstwa państwowe).