województwie lubelskim 30 czerwca 2015 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych było 172,5 tys. podmiotów, w tym 129,7 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Liczba spółek wyniosła 21,8 tys., w tym 11,9 tys. spółek handlowych (w tym 1,5 tys. spółek z udziałem kapitału zagranicznego) i 9,8 tys. spółek cywilnych. Wśród spółek handlowych odnotowano: 9,5 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 1,6 tys. spółek jawnych i 0,3 tys. spółek akcyjnych. Ponadto rejestr zawierał 1,2 tys. spółdzielni i 4 przedsiębiorstwa państwowe.