W województwie lubelskim 30 czerwca 2017 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych było 175,2 tys. podmiotów, czyli 4,1% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. Wśród podmiotów odnotowano m.in. 128,9 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą1 i 24,2 tys. spółek (w tym 14,3 tys. spółek handlowych). Ponadto rejestr zawierał 1,2 tys. spółdzielni i 3 przedsiębiorstwa państwowe.