W województwie lubelskim 30 czerwca 2020 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych było 188,2 tys. podmiotów, czyli 4,1% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. Odnotowano m.in. 141,8 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 24,0 tys. spółek (w tym 14,2 tys. spółek handlowych). Ponadto rejestr zawierał 789 spółdzielni i 4 przedsiębiorstwa państwowe.