W województwie lubelskim 30 czerwca 2021 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych było 196,4 tys. podmiotów, czyli 4,1% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. Odnotowano m.in. 148,6 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą1 i 25,1 tys. spółek (w tym 15,4 tys. spółek handlowych). Ponadto rejestr zawierał 766 spółdzielni i 3 przedsiębiorstwa państwowe.