W województwie lubelskim 30 czerwca 2022 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych było 201,6 tys. podmiotów, czyli 4,1% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. Odnotowano m.in. 151,6 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą1 i 26,2 tys. spółek (w tym 16,3 tys. spółek handlowych). Ponadto rejestr zawierał 758 spółdzielni i 3 przedsiębiorstwa państwowe).