W województwie lubelskim 31 grudnia 2015 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych było 173,2 tys. podmiotów, w tym 129,5 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą1. Liczba spółek wyniosła 22,4 tys., w tym 12,4 tys. spółek handlowych (wśród których jest 1,6 tys. spółek z udziałem kapitału zagranicznego) i 9,8 tys. spółek cywilnych. Wśród spółek handlowych odnotowano: 10,0 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 1,6 tys. spółek jawnych i 0,3 tys. spółek akcyjnych. Ponadto rejestr zawierał 1,2 tys. spółdzielni i 4 przedsiębiorstwa państwowe.