W województwie lubelskim 30 czerwca 2023 r. w rejestrze REGON zaewidencjonowanych było 209,7 tys. podmiotów, czyli 4,1% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. Odnotowano m.in. 157,7 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą1 i 28,2 tys. spółek (w tym 18,0 tys. spółek handlowych). Ponadto rejestr zawierał 750 spółdzielni i 3 przedsiębiorstwa państwowe).