W województwie lubelskim od 2010 r. obserwuje się tendencję spadkową w chowie trzody chlewnej (spadek o 55,7%), pomimo niewielkiego wzrostu w przeciągu ostatniego
roku o 3,2%. Natomiast w przypadku bydła odnotowano wzrost pogłowia w 2023 r. w stosunku do 2010 r. o 4,3%, przy jednoczesnym niewielkim wzroście w stosunku do 2022 r. (o 0,2%).