W województwie lubelskim od 2010 r. obserwuje się tendencję spadkową w chowie zwierząt gospodarskich. Wielkość pogłowia trzody chlewnej w tym okresie
zmniejszyła się o 51,0% (z 992,6 tys. szt. w 2010 r. do 486,0 tys. szt. w 2020 r.), natomiast bydła wzrosła o 4,9% (z 367,4 tys. szt. w 2010 r. do 385,5 tys. szt. w 2020 r.).