W województwie lubelskim od 2010 r. obserwuje się tendencję spadkową w chowie trzody chlewnej (spadek o 57,0%), pomimo niewielkiego wzrostu w ciągu ostatniego roku o 0,9%. Natomiast w przypadku bydła odnotowano wzrost pogłowia w 2022 r. w stosunku do 2010 r. o 4,1%, pomimo niewielkiego spadku w stosunku do 2021 r. (o 0,9%).