Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim w czerwcu 2016  r. (dane wstępne)