W województwie lubelskim od 2007 r. obserwowano tendencję spadkową w chowie zwierząt gospodarskich. Wielkość pogłowia trzody chlewnej w tym okresie zmniejszyła się o 49,2% (z 1 156,3 tys. szt. w 2007 r. do 586,8 tys. szt. w 2017 r.), a bydła o 2,4% (z 370,6 tys. szt. w 2007 r. do 361,7 tys. szt. w 2017 r.).