Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim w 2015  r. (dane wstępne)