Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim w czerwcu 2015  r. (dane wstępne)