W województwie lubelskim od 2012 r. obserwuje się tendencję spadkową w chowie zwierząt gospodarskich. Wielkość pogłowia trzody chlewnej w tym okresie zmniejszyła się o 36,7% (z 635,2 tys. szt. w 2012 r. do 402,1 tys. szt. w 2022 r.), natomiast bydła zmniejszyła się o 5,6% (z 382,7 tys. szt. w 2012 r. do 361,4 tys. szt. w 2022 r.).