W województwie lubelskim od 2006 r. obserwujemy tendencję spadkową w chowie zwierząt gospodarskich. Wielkość pogłowia trzody chlewnej w tym okresie zmniejszyła się o 57,3% (z 1 289,9 tys. szt. w 2006 r. do 550,3 tys. szt. w 2016 r.), a bydła o 1,2% (z 377,0 tys. szt. w 2006 r. do 372,4 tys. szt. w 2016 r.).