W województwie lubelskim od 2009 r. obserwuje się tendencję spadkową w chowie trzody chlewnej, której pogłowie w tym okresie zmniejszyło się o 51,4% (z 944,8 tys. szt. w 2009 r. do 459,3 tys. szt. w 2018 r.). W przypadku bydła natomiast odnotowano wzrost o 5,4% (z 369,2 tys. szt. w 2009 r. do 389,2 tys. szt. w 2019 r.).