W województwie lubelskim od 2008 r. obserwuje się tendencję spadkową w chowie zwierząt gospodarskich. Wielkość pogłowia trzody chlewnej w tym okresie zmniejszyła się o 53,3% (z 956,7 tys. szt. w 2008 r. do 447,0 tys. szt. w 2018 r.), a bydła o 4,6% (z 396,6 tys. szt. w 2008 r. do 378,3 tys. szt. w 2018 r.).