Według danych BAEL w IV kwartale 2014 r. zbiorowość aktywnych zawodowo w województwie lubelskim liczyła 1096 tys. osób, co stanowiło 6,3% ogólnej liczby osób aktywnych zawodowo w kraju. W IV kwartale 2014 r. odnotowano 843 tys. osób biernych zawodowo. Osoby bierne zawodowo w województwie lubelskim stanowiły 6,2% biernych zawodowo w kraju.