W województwie lubelskim w 2 kwartale 2023 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 56,8% ludności w wieku 15-89 lat. Wśród aktywnych zawodowo odnotowano 886 tys. osób pracujących i 37 tys. bezrobotnych. W porównaniu z 1 kwartałem 2023 r. liczba osób pracujących zmniejszyła o 0,3%, zaś bezrobotnych o 14,0%. Liczba biernych zawodowo zwiększyła się o 1,2% i w 2 kwartale 2023 r. wyniosła 702 tys. osób.