Według danych BAEL w III kwartale 2014 r. zbiorowość aktywnych zawodowo w województwie lubelskim liczyła 1116 tys. osób, co stanowiło 6,4% ogólnej liczby osób aktywnych zawodowo w kraju. W III kwartale 2014 r. odnotowano 872 tys. osób biernych zawodowo. Osoby bierne zawodowo w województwie lubelskim stanowiły 6,5% biernych zawodowo w kraju.