Według danych BAEL w I kwartale 2015 r. zbiorowość aktywnych zawodowo w województwie lubelskim liczyła 1103 tys. osób, co stanowiło 6,4% ogólnej liczby osób aktywnych zawodowo w kraju.
W I kwartale 2015 r. odnotowano 837 tys. osób biernych zawodowo. Osoby bierne zawodowo w województwie lubelskim stanowiły 6,1% biernych zawodowo w kraju.