W województwie lubelskim w 2 kwartale 2022 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,6% ludności w wieku 15-89 lat. Wśród aktywnych zawodowo odnotowano 899 tys. osób pracujących i 39 tys. bezrobotnych. W porównaniu z 1 kwartałem 2022 r. liczba osób pracujących zwiększyła się o 3,2%, zaś bezrobotnych zmalała o 18,8%. Liczba biernych zawodowo zmniejszyła się o 3,0% i w 2 kwartale 2022 r. wyniosła 690 tys. osób.