W województwie lubelskim w 1 kwartale 2022 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 56,3% ludności w wieku 15-89 lat. Wśród aktywnych zawodowo odnotowano 871 tys. osób pracujących i 48 tys. bezrobotnych. W porównaniu z 4 kwartałem 2021 r. liczba osób pracujących zmniejszyła się o 1,9%, zaś bezrobotnych wzrosła  o 29,7%. Liczba biernych zawodowo pozostała taka sama jak w 4 kwartale 2021 r. i wyniosła 711 tys. osób.