W województwie lubelskim w 4 kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 56,5% ludności w wieku 15-89 lat. Wśród aktywnych zawodowo odnotowano 888 tys. osób pracujących i 37 tys. bezrobotnych. W porównaniu z 3 kwartałem 2021 r. liczba osób pracujących zwiększyła się o 1,1%, zaś bezrobotnych zmalała o 9,8%. Liczba biernych zawodowo zmniejszyła się o 1,3% i w 4 kwartale 2021 r. wyniosła 711 tys. osób.