W województwie lubelskim w 3 kwartale 2023 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,3% ludności w wieku 15-89 lat. Wśród aktywnych zawodowo odnotowano 898 tys. osób pracujących i 33 tys. bezrobotnych. W porównaniu z 2 kwartałem 2023 r. liczba osób pracujących zwiększyła się o 1,4%, a bezrobotnych zmalała o 10,8%. Liczba biernych zawodowo zmniejszyła się o 1,1% i w 3 kwartale 2023 r. wyniosła 694 tys. osób.