W województwie lubelskim w II kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 57,6% ludności w wieku 15-89 lat. Wśród aktywnych zawodowo odnotowano 890 tys. osób pracujących i 55 tys. bezrobotnych. W porównaniu z I kwartałem 2021 r. liczba osób pracujących zwiększyła się o 1,6%, a bezrobotnych zmniejszyła się o 6,8%. Odnotowano również spadek o 2,0% liczby biernych zawodowo, która w II kwartale 2021 r. wyniosła 696 tys. osób.