W województwie lubelskim w 3 kwartale 2021 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 56,0% ludności w wieku 15-89 lat. Wśród aktywnych zawodowo odnotowano 878 tys. osób pracujących i 41 tys. bezrobotnych. W porównaniu z 2 kwartałem 2021 r. liczba osób pracujących zmniejszyła się o 1,3%, zaś bezrobotnych o 25,5%. Natomiast liczba biernych zawodowo zwiększyła się o 3,4% i w 3 kwartale 2021 r. wyniosła 720 tys. osób.