Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. na terenie województwa lubelskiego działało 649 bibliotek publicznych i placówek bibliotecznoinformacyjnych. W porównaniu z 2020 r. zwiększyła się liczba osób zwiedzających muzea i oddziały muzealne. Widzowie i słuchacze teatrów i instytucji muzealnych stanowili 1,4% ogółu widzów w kraju. W odniesieniu do 2020 r. zmniejszyła się liczba kin stałych, a zwiększyła liczba widzów w tych kinach. Na terenie województwa zorganizowano 177 imprez masowych, w których uczestniczyło 413,0 tys. osób.